Skip to main content

Kantoren

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 22-03-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Kantoren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kantoren’.

Lessen XL Businesspark (RBT)

Op verzoek van PS Overijssel deed de Rekenkamer Oost-Nederland onderzoek naar het XL Businesspark Twente.

Quick scan Stand van zaken uitvoering convenant aanpak leegstand kantoren- met reactie GS Flevoland

De Randstedelijke Rekenkamer heeft een quick scan uitgevoerd naar de aanpak van leegstaande kantoren in de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Het doel van de quick scan i…