Skip to main content

Kapitaalgoederen

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
donderdag 01-10-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Ede

Tag: Kapitaalgoederen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kapitaalgoederen’.

Kapitaal goed in zicht?: rapport bij inventarisatie vervanging en financiering kapitaalgoederen gemeente Ede

De gemeente investeert in zogenaamde kapitaalgoederen (bijv. wegen, bruggen, riolering, gebouwen, verkeerslichten). Eens in de zoveel tijd zijn deze kapitaalgoederen aan vervanging toe. In dit rapp…

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nun-speet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nun-speet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Dongeradeel

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Dongeradeel. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burgers hebb…

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Kollumerland c.a.

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Kollumerland c.a.. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burger…

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Achtkarspelen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Achtkarspelen. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burgers he…