Skip to main content

Kapitaalgoederenbeheer

Aantal berichten met deze tag: 14

Gepubliceerd op:
maandag 21-04-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Hattem

Tag: Kapitaalgoederenbeheer

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kapitaalgoederenbeheer’.

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nun-speet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nun-speet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Rekenkameronderzoek Beleid, Beheer en Onderhoud kapitaalgoederen gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten

Kapitaalgoederen zijn voor gemeenten financieel en beleidsmatig van groot belang. De Reken-kamercommissie van de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Putten heeft daarom besloten een onderzoek …

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Dongeradeel

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Dongeradeel. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burgers hebb…

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Kollumerland c.a.

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Kollumerland c.a.. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burger…

Kapitaalgoederenbeheer door de gemeente Achtkarspelen

Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen is een belangrijke taak van de gemeente Achtkarspelen. Het omvat het beheer en onderhoud van wegen, water, riolering, groen en gebouwen. Veel burgers he…