Kengetal

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
donderdag 29-09-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RZ

Tag: Kengetal

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kengetal’.

Zicht op de financiële positie. Een onderzoek naar de informatiewaarde van de jaarstukken van Zaanstad

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre het voor een niet-deskundige mogelijk is om zich eenvoudig een goed beeld te vormen van de financiële positie van Zaanstad op basis van de financiële jaarst…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.