Skip to main content

Kennis delen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 15-12-2011
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Kennis delen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kennis delen’.

Resultaten “De Drie Vragen” over intercollegiaal contact (2011)

In november 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg in het kader van “De Drie Vragen” weer een korte enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over int…

Resultaten “De drie Vragen” website NVRR (2011)

Medio april 2011 heeft de Commissie Kwaliteitszorg de derde enquête uitgezet onder de leden van de NVRR. Deze keer om na te gaan hoe de leden denken over de website van de NVRR en wat er zou kunnen…