Skip to main content

kernvariabelen

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
maandag 18-11-2013
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: kernvariabelen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘kernvariabelen’.

Kernvariabelen grondexploitaties

De problematiek bij de Gemeentelijke grondexploitaties vormen inmiddels een serieus probleem. Financiële problemen nemen toe en de verslagleggingregels zijn (te) beperkt om er goed inzicht in te kr…