Klacht

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-02-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie BUCH

Tag: Klacht

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klacht’.

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

Afhandeling van klachten, bezwaren en meldingen gemeente Stichtse Vecht

Inwoners van Stichtse Vecht geven een onvoldoende voor de afhandeling van hun klacht, bezwaar of melding. Men vindt de afhandeling te lang duren en de communicatie onvoldoende. Informele afhandeli…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.