Skip to main content

Klachtbehandeling

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-02-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Klachtbehandeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klachtbehandeling’.

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met…

Melden klacht: geen bezwaar!

Hoorn heeft geen inzicht in het totaal van alle meldingen, klachten en bezwaarschriften en de afhandeling ervan. De tijdigheid van de afhandeling kan beter. Informele afhandeling wordt niet vastgel…

Rekenkamerbrief Klachtbehandeling

De rekenkamer gaat in deze brief in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rapport “Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht” (…

Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de gemeente Utrecht

Het college van B&W stuurt onvoldoende op een adequate klachtbehandeling. De gemeente stelde een nieuwe werkwijze op om de behandeling van klachten te verbeteren. Die werkwijze bevat waardevolle u…

Betrokken burgers, Afhandeling van klachten en bezwaren gezien door de ogen van de inwoners van de gemeente Soest

Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat de mening van burgers is over de afhandeling van klachten en bezwaren en of deze afhandeling, vanuit dat oogpunt, kan worden verbeterd.