Skip to main content

Klachten

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-08-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Klachten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klachten’.

Rekenkamerbrief Klachtbehandeling

De rekenkamer gaat in deze brief in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rapport “Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht” (…

Conflictbeheersing Heemstede (2012)

Ondanks de continue zorg voor een hoog niveau van dienstverlening, kan er voor burgers toch aanleiding zijn ontevreden te zijn over de dienstverlening of besluiten van de gemeente. De gemeente Heem…

Afhandeling meldingen

Gemeenten hebben de kwaliteit van de publieke dienstverlening hoog in het vaandel staan en hebben steeds meer aandacht voor de adequate afhandeling van meldingen. De afhandeling van de meldingen is…