Skip to main content

Klachtenafhandelingsproces

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-02-2021
Gepubliceerd door:
Rekenkamer BUCH

Tag: Klachtenafhandelingsproces

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klachtenafhandelingsproces’.

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

De burger goed gehoord?

De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente klachten, bezwaarschriften en meldingen openbare ruimte afhandelt.

Melden klacht: geen bezwaar!

Hoorn heeft geen inzicht in het totaal van alle meldingen, klachten en bezwaarschriften en de afhandeling ervan. De tijdigheid van de afhandeling kan beter. Informele afhandeling wordt niet vastgel…

Evaluatie klachtencommissariaat

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris. Bij het aantreden is besloten om een jaar na benoeming de functie klachtencommissaris te evalueren. Doel is om lessen …

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Horeca is belangrijk voor Amsterdam, maar kan voor de bewoners ook een bron van overlast zijn. Wij onderzochten in hoeverre de afhandeling van horecaklachten efficiënt is ingericht en of de gemeent…

Afhandeling Klachten en Meldingen

Het onderzoek richt zich op de behandeling van klachten en meldingen, ingediend door burgers, bedrijven of instellingen van de gemeente Leerdam. Het onderzoek richt zich alleen op het proces van de…