Skip to main content

Klantervaring

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
maandag 11-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Klantervaring

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klantervaring’.

Mystery guest onderzoek 2020 – Onderzoek dienstverlening

De rekenkamer heeft door het bureau Store Support een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de klantcontacten van de gemeente Arnhem door inzetten van mystery guests. De eerste kee…

Toegang tot voorzieningen in de Wmo

In het rapport ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’ is onderzocht hoe cliënten het proces ervaren vanaf het eerste contactmoment tussen de cliënt en de gemeente tot en met de beslissing van de …

‘De Wmo in Breda: integrale hulp op maat?’

De Rekenkamer Breda heeft de uitvoering van de Wmo in Breda onderzocht en in deze 108 Breda Wmo-cliënten, – aanvragers en mantelzorgers geïnterviewd. De Rekenkamer constateert belangrijke knelpunte…

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Partic…

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil…

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

‘Het gaat niet om wat je zelf vindt, maar om hoe de Arnhemmers je ervaren.’

Het resultaat is ruim voldoende. Het duurt lang voordat de telefoon wordt opgenomen. Er zit veel tijd tussen het plannen van een afspraak en de daadwerkelijke afspraak. Twee derde van de brieven wo…

Beloofd is beloofd: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar de afhandeling van toezeggingen aan burger en bedrijven

De rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft onderzocht in hoeverre beleid en uitvoering in de gemeente Weststellingwerf zijn ingericht zodat toezeggingen aan burgers en bedrijven …