Skip to main content

Klantgerichtheid

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
maandag 11-05-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Arnhem

Tag: Klantgerichtheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klantgerichtheid’.

Mystery guest onderzoek 2020 – Onderzoek dienstverlening

De rekenkamer heeft door het bureau Store Support een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de klantcontacten van de gemeente Arnhem door inzetten van mystery guests. De eerste kee…

Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met…

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Partic…

Digitale dienstverlening: de ervaringen van burgers onderzocht

De gemeente Coevorden wil haar dienstverlening aan inwoners en bedrijven toekomstgericht maken door meer digitaal te gaan werken. Een grote groep inwoners ziet daarvan nu nog niet de voordelen. Wil…

Mystery guest-onderzoek

In dit onderzoek is gekeken hoe klantgericht de gemeente is. Aan de hand van mystery guests is onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid van de gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen.

Beloofd is beloofd: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar de afhandeling van toezeggingen aan burger en bedrijven

De rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft onderzocht in hoeverre beleid en uitvoering in de gemeente Weststellingwerf zijn ingericht zodat toezeggingen aan burgers en bedrijven …

Digitale dienstverlening in Barneveld

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling, omvang en kwaliteit van de digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat in de gem…

Afhandeling aanvragen burgers

In dit rapport wordt onderzocht of aanvragen van inwoners adequaat worden afgehandeld door de gemeente en of de gemeente Ede wel klantgericht genoeg is.