Skip to main content

Klanttevredenheid

Aantal berichten met deze tag: 18

Gepubliceerd op:
donderdag 15-11-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Soest

Tag: Klanttevredenheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klanttevredenheid’.

Doeltreffendheid uitvoering Participatiewet door uitvoeringsorganisatie BBS (Baarn, Bunschoten, Soest)

Drie rekenkamercommissies (Soest, RKC Baarn en RKC Vallei en Veluwerand) hebben de doeltreffendheid onderzocht van de uitvoering van de Participatiewet door een uitvoeringsorganisatie. Ook is een k…

Rekenkameronderzoek meldingen, klachten en bezwaren: onderzoek naar de inrichting en uitvoering van het beleid

Het rekenkameronderzoek beoogt inzichtelijk te maken hoe de gemeente Veenendaal invulling geeft aan de afhandeling van meldingen, klachten en bezwaren en welke betekenis dat heeft in de relatie met…

Opvolgingsonderzoek Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren

In 2014 publiceerde de RMA Afwikkeling van niet-fiscale bezwaren. In 2018 voerden wij een opvolgingsonderzoek uit waarin wij de gemeenteraad op de hoogte stellen over de wijze waarop het college op…

‘De Wmo in Breda: integrale hulp op maat?’

De Rekenkamer Breda heeft de uitvoering van de Wmo in Breda onderzocht en in deze 108 Breda Wmo-cliënten, – aanvragers en mantelzorgers geïnterviewd. De Rekenkamer constateert belangrijke knelpunte…

Je trekt altijd aan het kortste eind: in gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn

De wereld van de Participatiewet botst met de wereld van de burger die een beroep doet op deze wet. Het onderzoek geeft inzicht in het burgerperspectief en knelpunten in de uitvoering van de Partic…

Rekenkameronderzoek effectiviteit re-integratietrajecten

Kwalitatief onderzoek naar de effectiviteit van re-integratietrajecten van mensen in de bijstand in Veenendaal en Rhenen.

‘Het gaat niet om wat je zelf vindt, maar om hoe de Arnhemmers je ervaren.’

Het resultaat is ruim voldoende. Het duurt lang voordat de telefoon wordt opgenomen. Er zit veel tijd tussen het plannen van een afspraak en de daadwerkelijke afspraak. Twee derde van de brieven wo…

Beloofd is beloofd: onderzoek van de rekenkamercommissie Weststellingwerf naar de afhandeling van toezeggingen aan burger en bedrijven

De rekenkamercommissie van de gemeente Weststellingwerf heeft onderzocht in hoeverre beleid en uitvoering in de gemeente Weststellingwerf zijn ingericht zodat toezeggingen aan burgers en bedrijven …

Vergunningverlening

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft een onderzoek uitgevoerd naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van en klanttevredenheid over de vergunningverlening door de gemeente. De vergun…