Skip to main content

kleine ondernemersregeling

Aantal berichten met deze tag: 5

Gepubliceerd op:
woensdag 04-01-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: kleine ondernemersregeling

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘kleine ondernemersregeling’.

Dossier BTW voor kleine ondernemers: (re)acties NVRR 2013-

In 2013 ontstond er onrust in rekenkamerland over de mogelijke BTW-plicht voor rekenkamer(commissie)leden. Het bestuur van de NVRR heeft contact gehad met het  Ministerie van Financiën om meer duid…

Uitbetaling vergoeding Rekenkamerleden bij BTW plicht

Een tijdje geleden heeft Jelly Smink (auteur, lid Landelijke Kenniskring NVRR en secretaris RK Nijmegen) een vraag gesteld over de te volgen werkwijze bij het uitbetalen van een vergoeding aan een …

Brief Ministerie van Financien over BTWplicht leden Rekenkamer(commissie)s

Reactie op vragen van de NVRR over mogelijke vrijstelling leden rekenkamer(commissie)s voor de BTW

Brief NVRR aan Ministerie van Financien over BTWplicht leden Rekenkamer(commissie)s

Op 1 januari 2013 is de BTW-plicht voor commissarissen en toezichthouders van kracht geworden. Als bestuur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR), hebben wij on…

Besluit kleine ondernemersregeling

De zogenoemde kleine ondernemersregeling houdt in dat een ondernemer, die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een vermindering van btw (artikel 25 va…