Skip to main content

Klimaat

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
donderdag 09-07-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Klimaat

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klimaat’.

Raad weten met energie

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de passendheid van het gemeentelijk beleid, de doelstellingen, beleidsinstrumenten en maatregelen en de raden te laten zien hoe zij hun rol go…

Klimaatbeleid – onderzoek naar de effectiviteit van het Wageningse klimaatbeleid

De Rekenkamer heeft het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van het klimaatbeleid. Er is veel gedaan maar het beleid schiet tekort om in 2030 de…

Het Bredase klimaatbeleid. Evaluatie 2008-2018: mooie ambities, nu naar meer resultaat!

De gemeente Breda heeft haar in 2008 geformuleerde ambitieuze klimaatdoelen beperkt gerealiseerd, aldus de evaluatie 2008-2018 mbt klimaatbeheersing en klimaatadaptatie. Voorts doet de Rekenkamer s…

Quick scan Duurzaamheidsprogramma 2016-2020 gemeente Alkmaar

De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen waren voor de rekenkamercommissie Alkmaar reden om het milieuonderzoeksbureau CE Delft te vragen een quick sc…

Puzzelen met de wateropgave – provincie Zuid-Holland

In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve …

Puzzelen met de wateropgave – provincie Flevoland

In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve …

Puzzelen met de wateropgave – provincie Noord-Holland

In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve …

Puzzelen met de wateropgave – provincie Utrecht

In 2003 hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten. Een belangrijk onderwerp uit het NBW is het oplossen van de zogenaamde kwantitatieve …