Skip to main content

Klimaatbeleid

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
vrijdag 15-05-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Klimaatbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Klimaatbeleid’.

Klimaatbeleid – onderzoek naar de effectiviteit van het Wageningse klimaatbeleid

De Rekenkamer heeft het Instituut voor Milieuvraagstukken een onderzoek laten uitvoeren naar de doeltreffendheid van het klimaatbeleid. Er is veel gedaan maar het beleid schiet tekort om in 2030 de…

Het Bredase klimaatbeleid. Evaluatie 2008-2018: mooie ambities, nu naar meer resultaat!

De gemeente Breda heeft haar in 2008 geformuleerde ambitieuze klimaatdoelen beperkt gerealiseerd, aldus de evaluatie 2008-2018 mbt klimaatbeheersing en klimaatadaptatie. Voorts doet de Rekenkamer s…

Duurzaamheid The Next Step

De Eindhovense duurzaamheidsambities voor CO₂reductie en energieneutraal in 2045 zijn hoog. Het Klimaatplan en –begroting met ambitieuze doelen, geïnspireerd op The Natural Step, is zonder ingrijpe…

Energiebesparende maatregelen in corporatiewoningen

Op verzoek van de gemeenteraad is onderzocht welke effecten specifieke, afzonderlijke energiebesparende maatregelen hebben op het werkelijke energieverbruik in corporatiewoningen.

Amsterdams klimaatbeleid: Effectiviteit van het subsidiëren van labelstappen

Dit onderzoek gaat over de effectiviteit en doelmatigheid van de subsidie om de CO2 uitstoot te verminderen door corporatiewoningen energiezuinig te maken. Er is ook gekeken naar neveneffecten zoal…

Beleid tot achter de horizon: de totstandkoming van klimaatbeleid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie ’s-Hertogenbosch heeft onderzoek verricht naar het Energie- en klimaatprogramma 2008-2015. Het doel van het onderzoek is om na te gaan welke beleidsdoelen geformuleerd zijn, …