Skip to main content

Kosten en baten

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 02-03-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Kosten en baten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kosten en baten’.

Verdeling onder hoogspanning

Als provincies compensatie en financiële participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken willen regelen, moeten ze het Rijk vragen om landelijke wetgeving. Ook burgerparticipatie bij de energ…

Quickscan Afvalbeheer gemeente Breda. Een onderzoek naar doelmatigheid en doelterffendheid

In de quickscan is onderzocht hoe doeltreffend en doelmatig het beleid en de uitvoering van de afvalinzameling van de gemeente Breda is. Daartoe zijn de milieuprestaties, kostenprestaties en servi…