Skip to main content

Kosten

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
dinsdag 04-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Kosten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kosten’.

Samen sturen: onderzoek naar de bestuurlijke en ambtelijke aansturing van de realisatie van de Uithoflijn

Het project Uithoflijn behelst “de tijdige aanleg van een goed functionerend openbaar vervoersysteem van Utrecht centraal tot de P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving”. In 2012 is de P…

Internet, en een beetje snel graag!

In de buitengebieden van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn de aanlegkosten van snel internet hoog. Hierdoor faalt de markt bij de aanleg. Grote delen van Groningen, Fryslân en Drenthe zijn hierdoo…

Met de bus naar de stad – openbaar busvervoer in perifere gebieden in Groningen, Friesland en Drenthe

De bereikbaarheid van voorzieningen in centrumkernen vanuit perifere gebieden is in de periode 2010-2015 verbeterd, dankzij de Opstapper. Er is fors gesneden in de dienstregelingen van reguliere st…

Een optimale route? Het wegenbeheerproces in Neder-Betuwe

De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft een onderzoek ingesteld naar het wegenbeheer in de gemeente. Met dit onderzoek is de wijze waarop de verschillende bestuursorganen van de gemeente zich ins…

Inzicht in inhuur: onderzoek naar externe inhuur in 2006-2009

Binnen de gemeente hebben de meeste werknemers een vast contract. Maar de gemeente huurt ook regelmatig tijdelijke krachten in. De Rekenkamercommissie heeft voor de periode 2006-2009 onderzocht hoe…