Skip to main content

Kostendekkendheid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 22-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Doetinchem

Tag: Kostendekkendheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kostendekkendheid’.

Van toerekening naar transparantie: onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven – beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem

De rekenkamer heeft gekeken naar de tarieven voor vier diensten: leges burgerzaken, rioolheffing, leges bouwvergunning en afvalstoffenheffing. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht bieden in …

Rapport onderzoek leges Wormerland

Het rapport geeft inzicht in de doelmatigheid van de dienstverlening en in de mate waarin de kosten van de dienstverlening worden doorberekend. Daarmee heeft het rapport een belangrijke ondersteune…