Skip to main content

Kostentoerekening

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
donderdag 22-06-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Doetinchem

Tag: Kostentoerekening

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kostentoerekening’.

Van toerekening naar transparantie: onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke tarieven – beleid en praktijk bij de gemeente Doetinchem

De rekenkamer heeft gekeken naar de tarieven voor vier diensten: leges burgerzaken, rioolheffing, leges bouwvergunning en afvalstoffenheffing. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht bieden in …