Skip to main content

Kring Noord

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
donderdag 07-02-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Kring Noord

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kring Noord’.

Verslag Najaarscongres Kring Noord 9 november 2018

In november organiseerde de kring Noord haar najaarsconferentie met als thema ‘gezamenlijk rekenkameronderzoek’. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden is verkend wat de meerwaarde is va…

Verslag voorjaarscongres Kring Noord 9 juni 2017

Het thema van dit voorjaarscongres was: Burgerperspectief binnen rekenkameronderzoek. Tijdens een regenachtige middag werden rond dit thema in de raadzaal van gemeente Midden Drenthe interessante g…

Verslag Najaarsbijeenkomst NVRR Kring Noord

Met regelmaat komen raadsleden en gemeentebestuurders onder vuur. Geruchten doen de ronde dat mogelijk sprake is van belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, achterhouden van i…

Verslag voorjaarscongres NVRR Kring Noord

Vrijdag 3 juni organiseerde de kring Noord haar voorjaarscongres met als thema van deze middag: “Doorwerking als de uitkomst van kwaliteit en politiek debat”. De vraag die Rekenkamercommissies zich…

Verslag najaarsbijeenkomst 2015 Kring Noord

Op vrijdag 13 november organiseerde de Kring Noord van de NVRR haar najaarscongres met het onderwerp ‘de meerwaarde van burgerkracht en burgerparticipatie’. De middag startte met een boeiend betoog…

Verslag voorjaarsbijeenkomst Kring Noord 5 juni 2015

Op vrijdag 5 juni organiseerde de NVRR Kring Noord haar voorjaarscongres met als thema ‘Samen werk(en)’ in het gemeentehuis van Achtkarspelen te Buitenpost. In een tweetal plenaire presentaties en…

Verslag & presentaties najaarsbijeenkomst NVRR Noord – Ex ante analyse: doen of niet doen?

Regelmatig ontvangen raadsleden uitvoerige toekomstverkenningen of business cases waarin wordt voorgerekend hoe aantrekkelijk een bepaalde investering volgens het bestuurscollege is. Het kan gaan o…

Verslag najaarsbijeenkomst NVRR Noord

Verslag van de bijeenkomst op 14 november 2014: Ex ante analyse: doen of niet doen?

Verslag Kringbijeenkomst Noord 23mei2014

De NVRR Kring Noord organiseerde op 23 mei jl. haar voorjaarscongres op vrijdag 23 mei in Emmen. Het thema op deze middag was Innovatief Rekenkameronderzoek 2.0. Tijdens de bijeenkomst kwamen mens…