Skip to main content

Kunst/cultuur

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 05-12-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Veenendaal

Tag: Kunst/cultuur

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kunst/cultuur’.

Cultuurbeleid Veenendaal onder de loep

In het onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat in de huidige Cultuurvisie Veenendaal 2018-2021 de ‘stip op de horizon’ ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk waar Veenendaal op het gebied van cult…

Cultuurbeleid

In opdracht van de rekenkamercommissie gemeente Enschede heeft Van den Hoogen, universitair docent kunstsociologie en kunstbeleid aan de Rijksuniversiteit Groningen, een vooronderzoek uitgevoerd na…