Skip to main content

Kunstwerken

Aantal berichten met deze tag: 16

Gepubliceerd op:
woensdag 15-01-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Kunstwerken

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kunstwerken’.

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland

We hebben bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland. Over het geheel genomen constateren we dat GS…

Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel

We bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Overijssel. We constateren dat het onderzoek uit 2016 effect hee…

Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Gelderland.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarbij beno…

Grip op groot onderhoud. Onderzoek naar het groot onderhoud van wegen en kunstwerken door de provincie Overijssel

De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud aan provinciale (water)wegen en kunstwerken zoals bruggen en viaducten. De Rekenkamer onderzocht of de kwaliteit en de daarb…

Onderhoud onderbouwd – provincie Flevoland

Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker…

Onderhoud onderbouwd – provincie Noord-Holland

Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker…

Onderhoud onderbouwd – provincie Utrecht

Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker…

Onderhoud onderbouwd – provincie Zuid-Holland

Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker…