Skip to main content

Kwaliteit

Aantal berichten met deze tag: 25

Gepubliceerd op:
donderdag 11-10-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Epe

Tag: Kwaliteit

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kwaliteit’.

Rapport onderzoek wegbeheer

Het (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) van het gemeentelijk wegbeheer is onderzocht. Het wegbeheer neemt fors beslag op de financiën van de gemeente.

Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties)-beoordelingsonderzoek ACAM (Auditdienst Amsterdam)

De rekenkamer onderzocht of ACAM voldoet aan Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Hiertoe zijn onderdelen van het controledossier van de gemeenterekening 2016 meer diepgaand gereviewd. De re…

Schoon genoeg? Het effect van huishoudelijke ondersteuning in het dagelijks leven van Lelystadse burgers

In de periode juli 2016 tot medio 2017 heeft de rekenkamer Lelystad onderzoek gedaan naar huishoudelijke ondersteuning. Met dit onderzoek wil de rekenkamer Lelystad vaststellen of het beleid voor h…

Mystery guest-onderzoek

In dit onderzoek is gekeken hoe klantgericht de gemeente is. Aan de hand van mystery guests is onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid van de gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen.

Doorwerking als uitkomst van kwaliteit en politiek debat

In deze presentatie komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: belang van doorwerking, functie van rekenkamer(cie), meerwaarde van rekenkamers, vormen van doorwerking etc.

Verslag voorjaarscongres NVRR Kring Noord

Vrijdag 3 juni organiseerde de kring Noord haar voorjaarscongres met als thema van deze middag: “Doorwerking als de uitkomst van kwaliteit en politiek debat”. De vraag die Rekenkamercommissies zich…

Een optimale route? Het wegenbeheerproces in Neder-Betuwe

De rekenkamercommissie Neder-Betuwe heeft een onderzoek ingesteld naar het wegenbeheer in de gemeente. Met dit onderzoek is de wijze waarop de verschillende bestuursorganen van de gemeente zich ins…

Werkplan 2016 Kwaliteitszorg

Elk jaar maakt de commissie kwaliteitszorg een jaarplan op basis waarvan de activiteiten ingevuld worden. Uitgangspunten van het jaarplan liggen besloten in het plan Focus op kwaliteit dat in de AL…

Kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies

Een eigenstandig kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies opgesteld door de G4. Dit kwaliteitshandvest heeft tot doel om het begrip kwaliteit te verdiepen in aanvulling op de wettelijke regelin…

Werkplan Commissie Kwaliteitszorg 2015

De uitgangspunten en de rol van de commissie uit het werkplan 2014 zijn nog van kracht. Op langere termijn richt de commissie zich daarnaast op het ontwikkelen van draagvlak en hulpmiddelen voor s…