Skip to main content

Kwaliteitswaarborgen

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 23-03-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe

Tag: Kwaliteitswaarborgen

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kwaliteitswaarborgen’.

Onderzoek Juridische Control

Juridische control wil zeggen dat er een juridische kwaliteit wordt geleverd die gericht is op het waarborgen van doeltreffend, doelmatig en rechtmatig optreden van de gemeente Neder-Betuwe.