Skip to main content

Kwaliteitszorg

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
vrijdag 30-06-2017
Gepubliceerd door:
NVRR secretariaat

Tag: Kwaliteitszorg

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Kwaliteitszorg’.

Checklist Opstellen van een goede aanbeveling

NVRR publicatie Checklist Opstellen van een goede aanbeveling. De checklist kan door rekenkamer(commissie)s worden gebruikt bij het opstellen van aanbevelingen en/of gebruikt worden als kwaliteitse…

Folder Ontwikkelteam

Kwaliteitszorg staat hoog in het vaandel bij de NVRR. Om te zorgen voor een samenhangende visie, focus en slagvaardigheid en draagvlak in de vereniging met een inbreng en betrokkenheid van de leden…

Stappenplan – Meten van doorwerking decentrale rekenkamers

Inleiding De Minister van BZK heeft in zijn actieplan 2015 aangegeven doorwerking van decentrale rekenkamers belangrijk te vinden. Doorwerking was eerder al, in 2011, ook het onderwerp in evaluatie…

Tips & Trucs ter verbetering van de doorwerking

Bekkers e.a. (2004) hebben een checklist van factoren opgesteld met betrekking tot de organisatie van een Adviesraad en het proces van onderzoek. De aanname is dat “naarmate een Adviesraad meer aan…

Werkplan 2016 Kwaliteitszorg

Elk jaar maakt de commissie kwaliteitszorg een jaarplan op basis waarvan de activiteiten ingevuld worden. Uitgangspunten van het jaarplan liggen besloten in het plan Focus op kwaliteit dat in de AL…

Uitkomst “De Drie Vragen” over evaluaties (2015)

In deze ‘Drie Vragen’ vroegen wij onze leden of en hoe zij elk individueel rekenkamerproduct evalueren. Tevens is gevraagd naar een eventueel vast formulier/format dat daarvoor wordt gebruikt.

Kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies

Een eigenstandig kwaliteitshandvest voor rekenkamercommissies opgesteld door de G4. Dit kwaliteitshandvest heeft tot doel om het begrip kwaliteit te verdiepen in aanvulling op de wettelijke regelin…

Nulmeting kwaliteitszorg – “De Drie Vragen” (2013)

In het najaar van 2013 heeft het “Team de 3 vragen” een vragenlijst rondgestuurd, waarin gevraagd werd naar de professionele ondersteuning van de rekenkamercommissie en naar de producten die de rek…

Juridische kwaliteitszorg

Met het onderzoek komt in beeld hoe de juridische kwaliteit van de gemeentelijke organisatie is, met inbegrip van werkwijzen, producten en diensten en ook het feitelijk handelen van de gemeente.

Matrix uitgebreide beantwoording “De Drie Vragen” Kwaliteitszorg (2011)

Uitgebreide antwoorden op de vragen per categorie van de enquête over kwaliteitszorg in 2011