Skip to main content

Landelijk

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
dinsdag 13-03-2012
Gepubliceerd door:
Randstedelijke Rekenkamer

Tag: Landelijk

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Landelijk’.

Onverantwoord wachten op Jeugdzorg

De Rekenkamers Amsterdam, Den Haag, Oost-Nederland en Randstedelijke Rekenkamer hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de rapportages over het aantal kinderen dat (on)verantwoord langer dan …

(On)verantwoord wachten op jeugdzorg

Ons onderzoek is gericht op de afspraak dat kinderen binnen negen weken de zorg moeten krijgen waarop zij recht hebben. Langer dan negen weken wachten mag als Bureau Jeugdzorg beoordeelt dat dit ve…