Skip to main content

Landschap

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
dinsdag 06-03-2012
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Oost-Nederland

Tag: Landschap

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Landschap’.

Bedrijventerreinen in de steigers

De effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid en de daarvoor benodigde regionale samenwerking staat centraal in dit onderzoek. We voerden het samen met enkele gemeentelijke rekenkamers uit. Maa…

Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Overijssel

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn ver…

Regie op het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Provincie Gelderland.

In 2007 is het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) van start gegaan. In het ILG zijn verschillende rijkssubsidies voor de inrichting van het landelijk gebied gebundeld. De provincies zijn ver…