Skip to main content

Leefbaarheid

Aantal berichten met deze tag: 22

Gepubliceerd op:
dinsdag 17-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Voorst, Brummen

Tag: Leefbaarheid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leefbaarheid’.

Duimen voor de dorpen; een onderzoek naar de vitaliteit van de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de vitaliteit van dorpen in de gemeente Voorst. In het onderzoeksrapport concludeert de rekenkamercommissie dat de leefbaarheid in de gemeente Voo…

Drukte en leefbaarheid in de stad

Publieksonderzoek 2016 laat zien: een toenemende drukte en nog onvoldoende concrete aanpak voor een ‘stad in balans’. Het college neemt alle zeven aanbevelingen over.

Vastgoedbeleid Gemeente Bergeijk

Van het gemeentelijk vastgoed zijn de administratie, beleid en beheer onderzocht. De zaken zijn goed op orde bevonden, er worden echter nog wat kleine verbeterpunten aanbevolen.

Handhavingsbeleid openbare ruimte gemeente Maastricht

Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het handhavingsbeleid van de gemeente Maastricht, en naar de wijze waarop de raad zijn kaderstellende en controlerende rol invult op dit terr…

Gemeenschapshuizen

Het onderzoek laat zien dat ieder gemeenschapshuis in ieder kern van de 16 kernen van Leudal een eigen geschiedenis en identiteit heeft. Een gelijke behandeling van iedere kern en ieder gemeenschap…

De sociaal economische vitalisering van het platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op he…

De sociaal economische vitalisering van het platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op he…

De sociaal economische vitalisering van het platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert in 2010 en 2011 haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op he…

De sociaal economische vitalisering van het Friese platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke pl…

De sociaal economische vitalisering van het Drentse platteland

De Noordelijke Rekenkamer publiceert haar rapporten over het onderzoek naar de door de provincies verstrekte subsidies voor het verhogen van de leefbaarheid en werkgelegenheid op het noordelijke pl…