Skip to main content

Leegstandbeleid

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
vrijdag 07-04-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Leegstandbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leegstandbeleid’.

Aandacht voor leegstand. Het Maastrichtse winkelleegstandsbeleid in een veranderende retailmarkt

N.a.v. de veranderende retailmarkt, leegstandscijfers en herijking van het detailhandelsbeleid is in 2016 onderzocht wat de gemeente doet om winkelleegstand in de binnenstad te voorkomen en bestri…

Transformatie van leegstaande kantoren

De rekenkamer beveelt het college aan de uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. De lange termijn doelen zijn nog niet bereikt en na 2014 is het budget om transformati…