Skip to main content

Leerprestaties

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
maandag 31-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: Leerprestaties

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leerprestaties’.

LVO – Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit

Voor- en nadelen v.e. bestuurlijk monopolie kritisch beschouwd. Kan een bestuurlijk monopolie voldoende waarborgen bieden om een goede onderwijskwaliteit te realiseren. Bevordert concurrentie de on…