Skip to main content

Leiden

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 07-10-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Leiden-Leiderdorp

Tag: Leiden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leiden’.

Leiden Bio Science Park: Een waardevol deel van de stad

We hebben onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Het onderzoek laat zien dat het LBSP van belang is voor de inwoners van Leiden en dat de opbrengsten opwegen tegen de kos…

Burgerparticipatie door de ambtelijke organisatie

Medio 2015 is de organisatiestructuur van de gemeente aangepast om besluiten meer in samenspraak met de bewoners van de stad te nemen. Naar aanleiding hiervan heeft de Rekenkamercommissie onderzoek…