Skip to main content

Leidraad

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
vrijdag 31-10-2014
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Zeeland

Tag: Leidraad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leidraad’.

“Deelnemingen: overzicht en inzicht”

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de informatievoorziening aan Provinciale Staten over deelnemingen. Het onderzoek is mede uitgevoerd door Integis BV in opdracht van de Rek…