Skip to main content

Leraren

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 09-01-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Leraren

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leraren’.

Effectiviteit investeringen onderwijs

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na of er signalen zijn van effecten als gevolg van de beurzen die op grond van de Lerarenagenda zijn toegekend en de daarbij ingezette financiële middelen.amenva…