• Home
  • Leren van klachten

Leren van klachten

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 09-08-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Leren van klachten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leren van klachten’.

Rekenkamerbrief Klachtbehandeling

De rekenkamer gaat in deze brief in op de uitvoering door het college van de raadsbesluiten over het rapport “Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar klachtbehandeling door de gemeente Utrecht” (…

Lessen van ongenoegen. Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de gemeente Utrecht

Het college van B&W stuurt onvoldoende op een adequate klachtbehandeling. De gemeente stelde een nieuwe werkwijze op om de behandeling van klachten te verbeteren. Die werkwijze bevat waardevolle u…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.