Skip to main content

Leusden

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 03-06-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Vallei en Veluwerand

Tag: Leusden

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Leusden’.

Risicomanagement sociaal domein gemeente Leusden

Leusden heeft het risicomanagementsysteem goed ingericht, maar desondanks heeft de gemeente geen grip op de zorguitgaven. Met dit probleem kampen meerdere gemeenten in Nederland.

Inwonersparticipatie Leusden

Uit het onderzoek naar inwonerparticipatie is geconstateerd dat de gemeente Leusden op de goede weg zit om de inwonersparticipatie vorm te geven en uit te voeren. De gemeente Leusden wil kennis en …

Regionale samenwerking

De rekenkamercommissie heeft in vijf gemeenten de regionale samenwerking onderzocht aan de hand van drie samenwerkingen. De effectiviteit van de samenwerkingen is niet goed vast te stellen, omdat u…