Skip to main content

Levendige binnenstad

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
dinsdag 08-09-2015
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Hoorn

Tag: Levendige binnenstad

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Levendige binnenstad’.

Winkelen in Hoorn: een onderzoek door de rekenkamercommissie naar gemeentelijk beleid voor detailhandel en horeca in de binnenstad van Hoorn

Uit beleidsnota’s en begrotingsstukken blijkt niet wanneer welke doelen moeten worden bereikt t.a.v. detailhandel en horeca in de Hoornse binnenstad en en wat dat mag kosten. Uit verantwoordingsinf…