Skip to main content

Lokaal integraal veiligheidsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
dinsdag 17-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Utrecht

Tag: Lokaal integraal veiligheidsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Lokaal integraal veiligheidsbeleid’.

Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

Rekenkamer Utrecht heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en in hoeverre dit zorgt voor een d…

Veiligheidsbeleid

inzicht bieden in de: – wijze waarop het veiligheidsbeleid inhoudelijk en procesmatig tot stand is gekomen en de prioriteiten zijn/worden gesteld; – mate waarin de doelstellingen specifiek, meetbaa…

Opvolgonderzoek Evaluatie Beleid Veilig uitgaan in Alkmaar

In 2010 heeft de rkc haar rapport ‘Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar gepubliceerd’. In het opvolgonderzoek is gekeken in hoeverre het college en de raad de aanbevelingen hebben gerealiseer…

Met goed beleid meer resultaat

Eind 2010 jaar is de beleidsgerichte van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder afgesloten (2006-2009, verlengd tot en met 2010). Aan het begin van dit jaar heeft de gemeenteraa…

Evaluatie Beleid Veilig Uitgaan in Alkmaar (2003-2009)

Gemeenten moeten sinds 1 januari 2008 een integraal veiligheidsplan hebben. De raad heeft aangegeven het thema veiligheid van belang te vinden. De focus van het onderzoek lag op het centrum van Alk…