Skip to main content

Lokale democratie

Aantal berichten met deze tag: 9

Gepubliceerd op:
woensdag 25-11-2020
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Lokale democratie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Lokale democratie’.

Impact van lockdown op functioneren van lokale democratie

Volgens lokale politici en leidinggevende ambtenaren was er ‘voldoende democratische sturing en controle’ tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020. Maar de besluitvorming lijkt er wel door …

De rol van de raad in tijden van crisis

Nu er een Tijdelijke wet COVID-19 is die ervoor zorg draagt dat in de pandemiebestrijding grotendeels kan worden teruggekeerd naar normale bestuurlijke verhoudingen liggen er meer mogelijkheden voo…

Meer dan een goed idee: samen burgerparticipatie naar een hoger plan tillen

Burgerparticipatie brengt een verschuiving met zich mee van plannen naar samen ontwerpen. Om goed in te kunnen spelen op de (leef)wereld van de initiatiefnemers blijken maatwerk, improvisatie en sa…

Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie…

Gemeenschappelijke regelingen, de feiten op een rij

In dit onderzoek houdt de rekenkamercommissie de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Enschede in deelneemt kritisch tegen het licht . De voornaamste invalshoek voor de beoordeling van de…