Skip to main content

Lokale economie

Aantal berichten met deze tag: 10

Gepubliceerd op:
dinsdag 05-03-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Stichtse Vecht

Tag: Lokale economie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Lokale economie’.

Een mozaïek van ambities en belangen, Het economisch beleid van de gemeente Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht heeft sinds de fusie in 2011 de uitdaging om het economisch beleid aan te scherpen serieus opgepakt. Er is gewerkt aan een coherente economische visie op de toekomst van …

Quick scan Actieprogramma Economie

Hoewel het actieprogramma Economie nog erg onbekend was bij ondernemers, kwam de gemeente, en in het bijzonder het Ondernemersloket, goed uit de verf. Enkele vraagtekens werden gezet bij de taakopv…

Met focus vooruit! Vervolgonderzoek Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

In 2013 onderzocht de Rekenkamercommissie het regionaal economische beleid van ’s-Hertogenbosch. Het ging daarbij om de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevo…

Regionale economie: Werk aan de Winkel – Regionaal economisch beleid ‘s-Hertogenbosch

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de economie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, de mogelijkheden die de gemeente heeft om de economie en werkgelegenheid te bevorderen en de regiona…

En nu de tonnage nog. De haven: het Regionaal Overslagcentrum Coevorden (ROC)

De haven heeft de verwachtingen nog niet waargemaakt. De gemeente Coevorden was in 1997 ambitieus toen zij besloot om aan het Kanaal Almelo-Coevorden bij het Europark een industriehaven aan te legg…