Skip to main content

Lokale rekenkamers

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
donderdag 16-08-2018
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Lokale rekenkamers

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Lokale rekenkamers’.

Bestuurlijke reactie NVRR op wetsvoorstel Wet versterking decentrale rekenkamers

De NVRR is door de overheid gevraagd om te reageren op het wetsvoorstel ‘Wet versterking decentrale rekenkamers’. In haar reactie heeft de NVRR rekening gehouden met het diverse landschap van reken…

Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies

Gemeentelijke rekenkamer(commissie)s doen onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. Zij vormen een belangrijk instrument voor de raden bij hun kad…

Rekenkamer(commissie)s onder de loep: Verslag van expertbijeenkomsten

In de eerste maanden van 2015 heeft PBLQ in opdracht van het ministerie van BZK enkele expertbijeenkomsten belegd met deskundigen en betrokkenen bij het functioneren van lokale rekenkamer(commissie…

Actieplan lokale rekenkamers – brief minister Plasterk aan de Tweede Kamer

In de brief licht de minister toe hoe hij de motie-Fokke de komende periode zal gaan uitvoeren. Hij wil op twee manieren stimuleren dat er meer gemeenschappelijke rekenkamers worden gerealiseeerd e…