Skip to main content

Luchtkwaliteitsbeleid

Aantal berichten met deze tag: 2

Gepubliceerd op:
woensdag 29-06-2016
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Luchtkwaliteitsbeleid

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Luchtkwaliteitsbeleid’.

Opvolgingsonderzoek Luchtkwaliteit in Amsterdam

Met dit onderzoek heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre het college uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit ons rapport van juni 2011. In dit rapport zijn zeven aanbevelingen opgenom…