Skip to main content

LVO

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 31-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Maastricht

Tag: LVO

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘LVO’.

LVO – Deelonderzoek I. Rapportage bevoegdheden gemeenteraad in relatie tot LVO

De rekenkamer ontving van de raad inz. de kwestie LVO het verzoek advies uit te brengen. In dit onderzoek behandelt de rekenkamer het deel van de vraag dat betrekking heeft op de bevoegdheden v.d. …

LVO – Deelonderzoek II. Rapportage Monopoliepositie en onderwijskwaliteit

Voor- en nadelen v.e. bestuurlijk monopolie kritisch beschouwd. Kan een bestuurlijk monopolie voldoende waarborgen bieden om een goede onderwijskwaliteit te realiseren. Bevordert concurrentie de on…