Skip to main content

Maatschappelijk- en financieel belang

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
woensdag 25-09-2019
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Ede

Tag: Maatschappelijk- en financieel belang

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Maatschappelijk- en financieel belang’.

Zicht op Foovalley: een onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement

De rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar de de Regio Foodvalley. Zij hebben voor deze gemeenschappelijke regeling (GR) de governance, doelen, projecten, kosten, resultaten en informat…

Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het aandeelhouderschap van de provincies Drenthe en Groningen in Groningen Airport Eelde (GAE NV). Een van de conclusies is dat de provincies D…

Sturen en Verantwoorden

Het onderzoek betreft de informatie die nodig is voor een doeltreffende uitvoering van het re-integratiebeleid en de WSW. Het kader daarvoor wordt gevormd door de organisatie van de re-integratie e…