Skip to main content

Maatschappelijk vastgoed

Aantal berichten met deze tag: 6

Gepubliceerd op:
maandag 09-03-2020
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Oss

Tag: Maatschappelijk vastgoed

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Maatschappelijk vastgoed’.

(Laadrempelig) ontmoeten in Oss

In het rapport is onderzocht: wat het doel is van beleid voor (laagdrempelig) ontmoeten. Wie wordt gefaciliteerd om activiteiten te organiseren? Wie wordt bereikt? en wat kost het?

Rekenkamerbrief Informatie vastgoed 2019

Brief over de kwaliteit van de informatie in het Meerjarenperspectief Utrechts Vastgoed 2019 en de Nota Kapitaalgoederen Vastgoed 2019-2023 en uit uitvoering van aanbevelingen uit eerder rekenkamer…

Zicht op vastgoed: doelen en beleidsinformatie gemeentelijk vastgoed

De rekenkamer concludeert dat de informatie die de raad ontvangt onvoldoende is om te beoordelen hoe de behaalde resultaten zich verhouden ten opzichte van de gestelde vastgoeddoelen. Daardoor is o…