Skip to main content

Maatschappelijke effecten

Aantal berichten met deze tag: 12

Gepubliceerd op:
dinsdag 19-03-2019
Gepubliceerd door:
NVRR Secretariaat

Tag: Maatschappelijke effecten

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Maatschappelijke effecten’.

Subsidies Cultuurpromotie

onderzoek naar het effect van de beleidswijziging voor subsidies cultuurpromotie

Evaluatie WIJeindhoven. Wat WIJzer?

Wat zijn effecten van de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie voor decentrale taken in het sociaal domein WIJeindhoven ( ’15). Zijn doelen als ontkokering en vergroting van zelfredzaamheid van bur…

Gemeente Stichtse Vecht en de Millenniumdoelen

Op 21 december 2011 nam de gemeenteraad vrijwel unaniem de motie aan om Stichtse Vecht aan te melden als Millenniumgemeente en zich in te spannen voor minimaal twee projecten. De gemeente heeft ve…

Sturen op maatschappelijke effecten

Den Haag investeert honderden miljoenen in grote projecten, maar stuurt niet op het beoogde effect. Bij besluitvorming voorafgaand aan een groot project besteedt het gemeentebestuur aandacht aan de…

Effecten van bezuinigingen in de gemeente Voorst

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de effecten van de bezuinigingen in 2012. Het onderzoek is toegespitst op verenigingen en instellingen die voor 50% of meer gekort zouden worden o…

Onderzoek naar de gesubsidieerde instellingen

Het subsidiebeleid is aan een herziening toe, waarbij er een directere relatie moet komen tussen het bereiken van de beleidsdoelen en de hoogte van de subsidie.