Skip to main content

Maatschappelijke initiatieven

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
woensdag 05-12-2018
Gepubliceerd door:
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA

Tag: Maatschappelijke initiatieven

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Maatschappelijke initiatieven’.

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

In dit onderzoek gaat de rekenkamer na in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevre…

Voor Waards met participatie: onderzoek naar burger- en overheidsparticipatie in de gemeente Krimpenerwaard

Het onderzoek biedt aan de hand van concrete casussen inzicht in het samenspel tussen burgers en de gemeente en mogelijkheden voor verbetering waar nodig. De term ‘samenspel’ duidt hierbij op twee …