Skip to main content

Managementinformatie

Aantal berichten met deze tag: 4

Gepubliceerd op:
maandag 06-02-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Blaricum, Eemnes en Laren (BEL)

Tag: Managementinformatie

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Managementinformatie’.

Privacy in het Sociaal Domein

B&W van Blaricum, Eemnes en Laren zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de privacyborging in het sociaal domein van hun burgers. Uitvoeringsorganisaties zijn Huizen en Amersfoort. Hoe is…

Sturen en Verantwoorden

Het onderzoek betreft de informatie die nodig is voor een doeltreffende uitvoering van het re-integratiebeleid en de WSW. Het kader daarvoor wordt gevormd door de organisatie van de re-integratie e…