Skip to main content

Medemblik

Aantal berichten met deze tag: 8

Gepubliceerd op:
dinsdag 25-07-2017
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Medemblik/Opmeer

Tag: Medemblik

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Medemblik’.

Beheer, beleving en bezuinigingen openbaar groen in Medemblik

De beleving van openbaar groen wordt beïnvloed door keuzes in beleid en uitvoering. Het groenbeleid is sinds 2011 in stappen ontwikkeld, maar de waardering door inwoners is achteruit gegaan. Het ra…

Quick scan Grondbeleid in Medemblik en Opmeer

Grondexploitaties hebben vaak een langdurig karakter, die over raadsperiodes heen gaat. Ze zijn nauw verbonden met het realiseren van gemeentelijke doelen. De gemeente maakt keuzes op lange termijn…

Kaderstelling in relatie tot decentralisaties in het sociale domein

Vanaf 2015 krijgen alle gemeenten meer zeggenschap, taken en middelen toebedeeld op het sociale domein en worden gemeentebesturen verantwoordelijk voor de participatiewet, delen van de AWBZ en de j…

Multifunctionele Accommodaties

Het belang van multifunctionele accommodaties (mfa’s), waarin verschillende maatschappelijke voorzieningen zijn ondergebracht, is in een grote gemeente met meerdere kernen groot. Mfa’s zijn noodzak…