• Home
  • Meerjarenplanning

Meerjarenplanning

Aantal berichten met deze tag: 1

Gepubliceerd op:
vrijdag 26-01-2007
Gepubliceerd door:
Rekenkamercommissie Coevorden

Tag: Meerjarenplanning

Veel artikelen op de NVRR website zijn voorzien van 1 of meerdere tags. Op basis van deze tags kan content uit verschillende bronnen worden samengevoegd.

Hieronder staan links naar artikelen op basis van de tag: ‘Meerjarenplanning’.

Quick scan Bestuursprogramma Gemeente Coevorden: Benchmark B&W bestuursprogramma 2006 – 2010

Het bestuursprogramma vormt voor de raad een goed aangrijpingspunt voor sturing vooraf, monitoring tijdens en controle achteraf op het meerjarig te voeren beleid in de gemeente Coevorden, met speci…
Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies

Het NVRR-secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.

Website door Interactie Groep.